In card visit – In test mẫu màu – Làm sản phẩm mẫu theo yêu cầu. Sản phẩm được sản xuất ra đều được chọn lọc, đảm bảo và bảo hành, giá cả hợp lí